Share this job
Junior Accountant
POL
Apply for this job

Junior Accountant

 

Our client is a leading Managed Service Provider (MSP) offering comprehensive solutions in IT, Networking, Cybersecurity, Telecoms, AV, and Cloud. They pride ourselves on delivering the service that others promise, with a team of subject matter experts who design bespoke solutions for our clients. From server rooms to workstations, our client supports every aspect of technology infrastructure, providing the best advice, service, and efficiency. With a focus on client satisfaction, our client helps businesses thrive with their all-encompassing range of services.

 

We are looking for a Junior Accountant to support the finance team:The main duties of the candidate will include:


 • Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded.
 • Update accounts receivable and issue invoices.
 • Update accounts payable and perform reconciliations.
 • Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements.
 • Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when needed.
 • Prepare and submit weekly/monthly reports, ad hoc reports, status updates.
 • Assist senior accountants in the preparation of monthly/yearly closings.
 • Assist with other accounting projects.
 • Role will have a primary focus on the group companies.The candidate should have the following:


 • Proven 1-2 years of experience as a junior accountant, experience gained in the industry is beneficial but not a necessary.
 • Degree in accounting, finance or relevant field.
 • Qualifications (ACA, ACCA or CIMA) is a plus but not required.
 • Working knowledge of financial and tax regulations in Ireland as an advantage.
 • Fluent in English.
 • Excellent organizing abilities.
 • Great attention to details.
 • Good with numbers and figures and an analytical skills.
 • Good understanding of accounting and financial reporting principles and practices.
 • Excellent knowledge of MS Office and familiarity with relevant computer software (SAGE nice to have).This role will be 100% remote.

The successful candidate will work closely with the team based in Poland and Ireland.


 

If you think you are the right person for this job, please contact Katarzyna Wojtala at katarzynawojtala@cfw.pl and quote the following in your reply:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

 

“KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków, KRS: 0000900658, NIP: 6762597264, REGON: 388973791.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@cfw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem info@cfw.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swoich dokumentów rekrutacyjnych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

 

CFW Agencja Rekrutacyjna, licencja nr 26160

Apply for this job
Powered by