Share this job
Senior Business Analyst - Change Management
Apply for this job

Our client is a privately-held financial institution and has been a thought leader and solutions provider for over 200 years. It serves the most sophisticated individuals and institutions with award-winning expertise in Investment Management, Private Banking, and Investor Services. With more than 5,000 specialists operating from 17 cities throughout North America, Europe and Asia; our client is committed to support diversity, innovation and globalization. Its culture is driven by goal to provide the best solutions and services to its clients and employees. Its Partnership structure creates a flat organization that promotes collaboration across all business lines. Moreover, our client also believes that diverse ideas and the ability to come together globally across groups and borders are a competitive advantage.


ABOUT THE ROLE

As Project Business Analyst, you will join a Change Management Team; you will work as a part of project team, participating in all phases of the project life cycle, including continued evolution and improvement of our project execution processes and tools to improve business results.

You will be responsible for business requirements analysis, project documentation, data analysis and issues research, as well as clients management, operation teams support, system and process design, and acceptance testing.


QUALIFICATIONS

 • BS/BA degree and min.3 years of related work experience,
 • Relevant project and business analysis experience,
 • Knowledge of project management principles and methodologies,
 • Take ownership and follow through on assigned tasks; results oriented,
 • Strong organizational and time management skills,
 • Strong verbal and written communication skills in English (min. B2),KEY RESPONSIBILITIES

 • Assist the Project Manager or Lead Business Analyst in defining the scope of the project,
 • Identify business goals and problems in individual business units and across the organization,
 • Assist in the preparation of a project plan as appropriate,
 • Document business requirements gathered from business users, sponsors and clients, and obtain user signoff on the requirements,
 • Communicate defects to Systems developers. Track delivery dates for defect fixes and maintain status reporting. Escalate appropriately,
 • Conduct business analysis to determine how changing business needs will affect the system or product; clearly articulate the business need and potential solutions with support of insightful analysis and documented evidence,
 • Identify gaps between business requirements and existing or proposed design solutions,
 • Contribute ideas and solutions to management to enhance design and deliverables,
 • Work with business areas to identify productivity improvements in workflows and procedures,
 • Plan meetings, prepare materials, and participate in meetings with business users and sponsors, systems groups, vendors and clients.


BENEFITS

 • Private medical care for you and your family,
 • Life Insurance,
 • Hybrid Working Opportunities,
 • 2 additional days added to your holiday calendar for Culture Celebration and Community Service,
 • Various additional benefits including professional training and qualification support,
 • Online benefit platform,
 • Contracts for an indefinite period of time with no probation period (Umowa o Prace).
IIf you think you are the right person for this job, please contact Jakub Kassan at jakubkassan@cfw.pl and quote the following in your reply:


“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

 

“KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków, KRS: 0000900658, NIP: 6762597264, REGON: 388973791. Agencja Rekrutacyjna, licencja nr 26160.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@cfw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem info@cfw.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swoich dokumentów rekrutacyjnych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”
Apply for this job
Powered by