Share this job
Audit Manager
Kraków, 77
Apply for this job


Brown Brothers Harriman is currently recruiting Audit Manager to join our Internal Auditing Team. In this role you will deliver audit services that consistently satisfy the needs and reasonable expectations of auditees by helping them improve the control environment, streamline their business and achieve operational excellence.  Leading an audit, s/he has responsibility for evaluating risks and controls, executing audit reviews, supervising others during the planning and fieldwork phases of the review, communicating issues and findings to management, devising solutions for business improvements, and following up on corrective actions. The Audit Manager will need to work effectively in a team setting to perform all audit work in accordance with department and professional standards. Additionally, the Audit Manager will prepare detailed reports of audit findings, recommend control improvements as appropriate and complete assignments in an efficient manner with sufficient attention to detail to ensure accuracy and thoroughness of coverage.


Some of your key responsibilities include:  

Leadership:

 • Supervise and execute the work of the audit project teams, draft audit reports and ensure the overall quality of audit deliverables
 • Coach/train, supervise and develop staff and provide constructive and timely feedback on staff performance to the Senior Audit Manager.

Auditing:

 • Perform adequate research to ensure thorough understanding of auditable entity and/or related activities to develop evaluation/testing techniques.
 • Complete all planning-related documentation for audit management review in adherence with the BBH Internal Audit Department policies and procedures.
 • Assist in providing guidance on developing evaluation/testing techniques and materially assist with finalizing the overall testing program for the audit in adherence with the BBH Internal Audit Department policies and procedures.
 • Gather and analyze data to conduct audit-related activities.
 • Identify the key risks and controls related to the assigned audits
 • Timely execute all assigned audit projects and/or special projects (e.g., effective, and efficient prioritization and planning) with a focus on high quality deliverables
 • Conduct detailed review of audit workpapers for adherence with the BBH Internal Audit Department policies and procedures.
 • Assess and escalate issues identified during audit assignments or special projects in a constructive manner.
 • Draft audit reports that provide a clear, detailed description of issues identified, root cause and risk impact of the issue, and suggested recommendations to resolve the issues.
 • Provide insight and contribute towards the annual audit planning process.

Relationship Management:

 • Develop and maintain relationships with key business contacts. Provide guidance to supervisory/middle management personnel as it relates to the mitigation of risk and control environment within a business line/function.
 • Effectively communicate complex audit results to business line management and audit management (e.g., good negotiating/influencing skills).

External Reviews/Audit/Regulators’ Requests:

 • Address outside regulators queries and information requests.
 • Coordination of workflows/audit workpaper requests with external auditors.


What we offer:

 • 2 additional days added to your holiday calendar for Culture Celebration and Community Service
 • Private medical care for you and your family
 • Life Insurance
 • Hybrid Working Opportunities
 • Professional trainings and qualification support
 • Thrive Wellbeing Program
 • Online benefit platform
 • Contracts for an indefinite period of time with no probation period


Desired Qualifications:

 • Overall minimum 8+ years of professional auditing experience (external and/or internal) in diversified financial services.
 • Bachelor’s or Master’s degree (accounting, finance, information technology or related discipline preferred).
 • Professional certification (e.g., CPA, CIA, CISA, CFE, CAMS)
 • Strong knowledge and understanding of governance, risks and controls
 • Strong interpersonal skills and the proven ability to provide leadership to a team
 • Works well individually and in teams by sharing information and supporting colleagues, while remaining independent and objective in line with the IIA standards
 • Strong knowledge of financial services products, services, and regulations.
 • Strong project management and analytical skills.
 • Excellent communication in English (writing and speaking) and interpersonal skills required with ability to present complex and sensitive issues to Audit Leadership and Management. 
 • Technology savvy


If you think you are the right person for this job, please contact Agnieszka Zadrożniak at agnieszkazadrozniak@cfw.pl and quote the following in your reply:


“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

 

“KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków, KRS: 0000900658, NIP: 6762597264, REGON: 388973791.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@cfw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem info@cfw.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swoich dokumentów rekrutacyjnych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”CFW Agencja Rekrutacyjna, licencja nr 26160Apply for this job
Powered by