Share this job
Transfer Agency Representative
Krakow
Apply for this job

 

Our client is one of the largest private investment banks in the United States, that provides advisory, wealth management, commercial banking and investor services across 140 countries. We work closely with their Polish office in Krakow, recruiting experienced professionals in the financial industry, as well as talented juniors ready to develop a professional career.

 

ABOUT THE ROLE

We are looking for new Junior Transfer Agent to join our client’s Alternatives Team; you will be responsible for the processing of investor transactions such as the recording of commitments, capital calls, distributions, transfers and redemptions.

 

RESPONSIBILITIES:

·       Processing transactions for investors, such as the recording of commitments, capital calls, distributions, transfers and redemptions accurately,

·       Providing support to the team in establishing solid client contact, as well as departmental contacts and at all levels,

·       Resolving any internal (inter-departmental) or external (client/investor) queries in a timely and accurate manner (also team assistance in closing procedural gaps and upgrading internal processes),

·       Supporting Seniors and Supervisors with the verification and authorization of processed trades and reports, as directed,

·       Cooperate closely with team members and other Transfer Agency teams or departments (e.g. Fund Accounting).

 

Requirements:

  • Advanced English language (min. B2),
  • Advanced skills with Microsoft Excel,
  • Multitasking and ability to work accurately and quickly under pressure,
  • Aptitude for documentation management, accuracy and organization,
  • Client oriented with customer service experience.

 

What we offer:

  • High-quality benefits program emphasizing good health, financial security, and peace of mind
  • Rewarding work with the flexibility to enjoy personal and family experiences at every career stage
  • Volunteer opportunities to give back to your community and help transform the lives of others
  • Direct access to clients, information and experts across all business areas around the world
  • Opportunities to grow your expertise, take on new challenges, and reinvent yourselfIIf you think you are the right person for this job, please contact Angelika at angelikahetmanczyk@cfw.pl  and quote the following in your reply:


“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

 

“KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków, KRS: 0000900658, NIP: 6762597264, REGON: 388973791. Agencja Rekrutacyjna, licencja nr 26160.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@cfw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem info@cfw.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swoich dokumentów rekrutacyjnych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

Apply for this job
Powered by