Share this job
Financial Controller
POL
Apply for this job

Financial Controller


Our client is a leading Managed Service Provider (MSP) offering comprehensive solutions in IT, Networking, Cybersecurity, Telecoms, AV, and Cloud. They pride ourselves on delivering the service that others promise, with a team of subject matter experts who design bespoke solutions for our clients. From server rooms to workstations, our client supports every aspect of technology infrastructure, providing the best advice, service, and efficiency. With a focus on client satisfaction, our client helps businesses thrive with their all-encompassing range of services.


We are looking for a qualified accountant to manage the finance function to the team:


 

Responsibilities:

·        

·       Assignment of financial and accounting documents

·       Control of documents in terms of formal and accounting

·       Reconciliation of accounts

·       Settlement of employee expenses, domestic and foreign business trips,

·       Preparation of VAT declarations

·       Records of economic operations in the financial and accounting program

·       Analysis of account balances and entries

·       Payroll preparation and reporting

·       Preparation of tax declarations, reports and reports for internal and external institutions

·       Preparation of transfers and posting of bank statements

·       Confirming and reconciling balances with contractors

·       Support other team members in the preparation of reports and financial statements

·       Keeping financial records in the internal financial system (ERP)

·       Active participation in the preparation of financial statements according to specific standards (including the Accounting Act, the VAT Act, CIT)

 

Requirements:

·       Higher education (preferably with a specialization in accounting / finance)

·       Experience in a similar position - minimum 2/3 years

·       Knowledge of the provisions of the VAT Act - with particular emphasis on VAT in international transactions

·       Knowledge of accounting regulations, VAT, CIT, PIT

·       Communicative knowledge of English

·       Independence in solving problems and finding optimal solutions

·       Ability to work in a team

·       Very good work organization

·       the ability to think analytically

·       very good knowledge of MS Office (Excel)

·       Knowledge of the accounting system

 


This role will be 100% remote.

The successful candidate will work closely with the team based in Poland and Ireland.If you think you are the right person for this job, please contact Agnieszka Zadrozniak at Agnieszkazadrozniak@cfw.pl and quote the following in your reply:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

 

“KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CFW Recruitment Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków, KRS: 0000900658, NIP: 6762597264, REGON: 388973791.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@cfw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem info@cfw.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swoich dokumentów rekrutacyjnych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

 

CFW Agencja Rekrutacyjna, licencja nr 26160Apply for this job
Powered by